พื้นที่อเนกประสงค์เหมาะสำหรับการจัดงานหรือกิจกรรมสเกลขนาดใหญ่ไม่ว่าคุณจะวางแผนจัดนิทรรศการ
ตลาด อีเว้นท์ หรือคอนเสิร์ต โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการได้